| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

یادداشت

یادداشتی پیرامون ملزومات و اثرات برنامه‌های تبادل بین‌المللی کارآموز در دانشگاه‌های ایران


خانم کاتلین هیر

کارآموز شاغل در دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


ادامه مطلب1396/08/17

اطلاعیه

ثبت نام در همایش


ادامه مطلب1396/08/06

یادداشت

درباره‌ی دستاوردهاي همایش‌هاي آموزش مهندسی


دکتر رضا فرجی دانا

استاد دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر دانشگاه تهران و رئیس هیأت مدیره انجمن آموزش مهندسی ایران


ادامه مطلب1396/08/04

اطلاعیه

ثبت‌نام در کارگاه‌های آموزشی


ادامه مطلب1396/08/04

صفحه اولصفحه قبل234صفحه بعدصفحه آخر