.: اولین نشست کمیته‌ی اجرایی پنجمین همایش بین‌المللی آموزش مهندسی ایران