| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

خبر

برگزاری نشست هماهنگی پانل‌های (میزگردهای) همایش

جلسه‌ی هماهنگی و همفکری با رؤسای پانل‌های پنجمین همایش بین‌المللی آموزش مهندسی ایران با حضور رؤسای پانل‌ها، نمایندگان آنها، اعضای هیأت مدیره و برخی کمیته‌های انجمن آموزش مهندسی و دبیر همایش در تاریخ 1396/06/14 تشکیل و در خصوص عناوین و اعضای پانل‌ها و دستور کار هریک از پانل‌ها بحث و تبادل نظر شد.

فهرست نهایی عناوین و رؤسای پانل‌ها در جدول زیر ارائه شده است:

عنوان

رئیس پانل

مکاتب آموزش مهندسی در جهان دکتر عباس ملکی
پژوهش در آموزش مهندسی در ایران: چالش‌ها و چشم‌اندازها دکتر عباس بازرگان
بین‌المللی‌سازی آموزش مهندسی چالش‌ها و راه‌کارهای جذب دانشجو دکتر مجتبی صدیقی
کارآفرینی و آموزش مهندسی دکتر بهزاد سلطانی
مسائل آموزش مهندسی از دیدگاه دانشجویان و دانش‌آموختگان مهندس محمدرضا شریفی
مرور دست‌آوردها، چالش‌ها و سیاست‌ها در زمینه‌ی آموزش مهندسی در ایران دکتر مجتبی شریعتی نیاسر
چالش‌های نظام فعلی آموزش مهندسی در ایران از دیدگاه صنعت دکتر عباس علی‌آبادی


بازگشت1396/06/20
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !