صفحه اصلی > معرفی همایش
.: معرفی همایش


پنجمین همایش بین‌المللی آموزش مهندسی ایران

با تأکید بر بین‌المللی‌سازی آموزش مهندسی

30 آبان تا 2 آذر ماه 1396